OBJEDNÁVKY POSÍLÁME VŽDY V PONDĚLÍ. OBJEDNEJ SI VČAS! 🙃

HENNA V ARTETERAPII - ROZHOVOR S ROSANOU ARAÚJO

Rosanu Araújo jsem poznala před 4 lety, kdy se společně se svým českým manželem po mnoha letech strávených v Rio de Janeiru rozhodli trvale žít v Čechách. Poznala jsem jí jako talentovanou a v Latinské Americe známou a vyhledávanou henna umělkyni. Uspořádaly jsme pár společných akcí, byla zahraniční lektorkou v rámci mé Baba Jagua Akademie kde přednášela na téma henna a arteterapie.

Já sama jsem se v minulosti o arteterapii zajímala. V devadesátkách jsem absolvovala spoustu workshopů a seminářů pořádaných sdružením FOKUS či Českou arteterapeutickou asociací, nesmírně ráda vzpomínám na víkendové semináře se skvělou Beate Albrich.

A tak se to nějak propojilo. Momentálně se již rok potýkám se zhoubným nádorem, vedle západní medicíny se snažím využívat i další podporu v podobě tradiční čínské medicíny a psychoterapie. A Rosana mi nabídla cyklus arteterapeutických sezení. 

Poprvé jsme se sešly v Klánovickém lese, pak u Rosany doma, ale většina našich setkání byla on-line. Rosana vždy do setkání zařazuje řízenou imaginaci, nebo chcete-li, relaxaci. V některých případech navrhuje i zvolený materiál a techniku, jindy mi ponechá zcela volnou ruku. Pracujeme s koláží, kresbou a malbou a samozřejmě nechybí ani henna. Prostor mají i vůně, hudba a tanec. 

V rozhovoru bych vás ráda s Rosanou seznámila a přiblížila vám její práci.

 

7588DDDD-AF49-4266-9BA5-D6719FB6F631

 

Kdo je Rosana?

V podstatě mohu říci, že jsem člověk, který přirozeně rád přijímá krásné stránky všeho v životě, hledá smysl, noří se do neznámých vesmírů a sdílí vše dobré, co na své cestě najde. Nacházím potěšení ve svém vnitřním světě a v poznávání, pokud je mi to dovoleno, i vnitřních světů ostatních lidí. Okouzluje mě příroda, umění a hlubinná psychologie Carla Gustava Junga.

S hrdostí mohu říci, že největší část mě samotné ještě čeká na své objevení.

 

Poznala jsem tě jako henna umělkyni. Jak jsi se jí stala?

Bylo to velmi nečekané. Neplánovala jsem to. Jela jsem do Indie, do Vrindávanu, abych se vdala, a protože jsme s manželem měli v Indii zůstat tři měsíce, chtěla jsem si najít něco, co bych se mohla naučit. Chtěla jsem něco, co souvisí s uměním, kreslením, designem. Zcela náhodou jsem narazila na místo, kde byla cedule inzerující kurzy mehandi - henna body art. Tak jsem tam začala chodit na každodenní kurzy a pak jsem měla dost času cvičit na každé indické ženě, která mi to dovolila. Po návratu z Indie do České republiky a poté do Brazílie jsem pak měla spoustu pracovních nabídek. Vedle neustálé praxe jsem pokračovala ve studiu a bádání na vlastní pěst a během své osmnáctileté cesty s hennou jsem se zúčastnila i několika workshopů s dalšími zahraničními umělci. 

 

A proč jsi se rozhodla studovat arteterapii? Jaká tam byla motivace?

Dvě věci byly od dětství mou součástí: umění a spiritualita. Dnes pro mě spiritualita znamená náš vztah k posvátnému v nás, což je přesně to, co nabízí hlubinná psychologie Carla Gustava Junga a arteterapie jako taková: komunikaci s bytostným Já.

Během svého života a díky zkušenosti s uměním jsem si uvědomila, jak moc mi to pomáhá emocionálně a psychicky přežít. Při práci s hennou mi došlo, jak moc toto umění ovlivňuje a posouvá mé klienty. To ve mně vzbudilo velkou zvědavost, která mě přivedla k hlubšímu zkoumání. Díky historii kultury henny jsem pochopila, že mehandi mělo vždy funkci, kterou lze nazvat transcendentální a mělo uklidňující a terapeutický účinek ve smyslu navození pohody a pocitu integrace a sounáležitosti. Tím, že jsem se naučila, jak se henna používala v různých kulturách v průběhu lidských dějin, jsem pochopila, co moji klienti vyjadřovali a co se snažili mi sdělit. Přála jsem si, abych mohla hennu integrovat do nějaké techniky nebo systému, v němž by se její dary daly využít naplno. A tak mě napadla možnost arteterapie a začala jsem o ní zjišťovat více. Arteterapii jsem studovala v Espaço Therapêutico Caminhos do Self v Rio de Janeiru. 

 

Co arteterapie obecně znamená a co znamená pro tebe?

Arteterapie je forma psychoterapie, která využívá výtvarný projev jako prostředek komunikace mezi nevědomím a vědomím. V psychoterapii se většinou používá spíše řeč. V arteterapii se komunikuje prostřednictvím výtvarného vyjádření, které může probíhat i s pomocí řeči a slov, ale arteterapeut díky znalosti vlastností a darů každého výtvarného materiálu nebo výtvarného vyjádření umí poznat, co v danou chvíli klient potřebuje a usnadnit mu tak cestu k sebepoznání. Umělecké projevy a materiály mohou být velmi rozmanité, například tanec, hudba, poezie, tvůrčí psaní, malba, kresba, sochařství, drama... a dokonce i hry a hravé činnosti. Lze použít různé techniky a každý arteterapeut má řadu variant, se kterými se mu nejlépe pracuje. Já se v tomto ještě odlišuji, protože jsem první, kdo zavedl v arteterapii použití henny.

Arteterapie je pro mě portálem, který nás zavádí do našeho vnitřního světa. Pochopit ji můžete pouze tím, že ji zažijete.

 

IMG_20231023_104357

 

Co je cílem arteterapie? Jaký je její přínos?

Cílem arteterapie je usnadnit jednotlivci vyrovnání se s jeho osobní cestou. Pomáhá při sebepoznání, pochopení významu všeho, co se nám děje. Nabízí smysl a větší jasnost. To přináší emocionální, psychické i fyzické uzdravení, které je důsledkem tohoto sladění. Dá se říci, že arteterapie je obecně dobrá na všechno, ale abychom uvedli několik příkladů: pomáhá při procesech zrání a přechodech mezi jednotlivými životními etapami, při překonávání traumat, zmírňování stresu, rozvoji kreativity a zlepšování schopnosti nacházet řešení obtížně řešitelných problémů.

 

Pracovala jsi jako arteterapeutka v Brazílii? Kdo byli tvoji klienti? Jaké problémy jste společně řešili?

V Brazílii jsem téměř rok facilitovala cestu skupiny žen a nabízela jsem i jednorázové zážitkové workshopy. Někdy se výsledky arteterapie mohou projevit až dlouho po terapeutickém zážitku, ale mohu říci, že jsem svým klientkám pomohla projít obtížnou fází jejich života a že jim tento proces pomohl najít kreativní a příjemnější řešení v souladu s touhami jejich duše. Nalezly v sobě odvahu a sílu, kterou potřebovaly k tomu, aby mohly učinit důležitá a potřebná rozhodnutí.

 

S jakými materiály pracuješ?

Velmi ráda používám řízenou relaxaci, koláž, kresbu, malbu a body art, zejména práci s hennou, ale obecně musím každý případ nastudovat a hodně zkoumat jakou techniku použít pro každého konkrétního člověka. Velmi dobře se mi navazuje kontakt s klientem na nevědomé úrovni a věnuji pozornost vhledům, které se objevují. V průběhu procesu mě může napadnout technika, píseň, báseň, kniha..., která by mohla být pro klienta, s nímž pracuji, ideální. Klient sám ale obvykle přináší návrhy, které jsou více než dokonalé.

 

Jaké jsou možnosti práce s hennou v arteterapii?

Stále zkoumám a objevuji možnosti, ale hennu lze používat jako body art různými způsoby. Rovněž lze zkoumat symboliku lidské kůže a jednotlivých částí těla, a to podle potřeb každého klienta. Lze ji použít jako barvu na různé jiné povrchy, například na papír a plátno, a jako pigment k barvení látek a kůže. Může být použita pro klienta, který si ji sám aplikuje, nebo při skupinové aktivitě se mohou účastníci zdobit navzájem. Vše záleží na potřebách klienta a kreativitě arteterapeuta.

 

IMG_20231010_172943

 

Pracujeme společně a je to velmi hluboké a intenzivní. Jaké jsou reakce lidí na arteterapii a zejména při používání henny?

I mimo arteterapii, jen při práci s hennou, moji klienti vždy vyjadřovali hlubokou pohodu a radost a to mě vedlo k tomu, že jsem chtěla najít způsob, jak hennu používat terapeutickým způsobem v rámci formální metodiky. V arteterapii bude výsledek záviset na souboru faktorů, ne pouze na jednom materiálu. Záleží na tom, jak je každé sezení a celý proces postaven a veden. Záleží na tom, jak bude reagovat klientovo nevědomí a jak se bude vyvíjet propojení mezi klientem a arteterapeutem. Zjevně může dojít i ke špatným reakcím, jsou součástí procesu a sdělují něco, co je třeba vidět.

Henna, stejně jako jakýkoli jiný materiál používaný v arteterapii, může přinášet skvělé pocity, ale může také vyvolávat nepříjemné zážitky a je na arteterapeutovi, aby je uměl zvládnout tak, aby usnadnil pochopení nebo prostě prožití každé emoce, která se objeví.

Obecně je arteterapie sama o sobě velmi hlubokým zážitkem, protože podporuje setkání s nejintimnější částí nás samých. Jelikož je každé sezení pečlivě navrženo tak, aby toto setkání podporovalo, je běžné, že klienti pociťují magické spojení s materiálem nebo uměleckým vyjádřením, které je součástí tohoto procesu.

 

Jaké jsou tvé plány do budoucna?

Zatím jsem v procesu organizování sebe sama zde v České republice, ale brzy chci nabízet zážitkové arteterapeutické workshopy a dát dohromady skupinu žen, které mají zájem být součástí kolektivního terapeutického a tvůrčího procesu. Skupinová práce bude trvat jeden rok, s možností prodloužení, pokud bude zájem. Moc bych chtěla pracovat s archetypy bohyň z celého světa a s pohádkami, které jsou také výborným nástrojem v arteterapii.

Hledám prostory, kde by mohli mít o tento projekt zájem.

 

Díky za rozhovor a ať se daří!  

Podívejte se na Instagram @rosanamehandi

 

2B2AB7FF-192A-4579-8EBA-9524CD2AC5C7

 

Chcete-li si dopřát zážitek pomíjivého tetování hennou se mnou, tady je KONTAKT

Zpět do obchodu